Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapaktao" Madaling maging tao ,Mahirap magpakataoMadaling magpakatao ay sumasagot sa pagka ano ng tao .Marirap magpakatao ay tumutukoy sa persona ng tao .Apat na katangian ng TAO1. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. It is the responsibility of each user to comply with Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. 3. Itanong: Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga paligsahan? Ipataas ang kamay ng mga batang nakakuha ng iskor na 10 at bilangin ang mga ito. 2. Kaya hindi totoo ang kasabihang “Love is blind.” Sabi nga ni Blaise Pascal, “May sariling katwiran ang pagmamahal na hindi maunawaan ng mismong katwiran.” MODYUL 1 : Ang Mga Select a size, the embed code changes based on your selection. Hennah Flores 1,805 views. Aralin 1 Kahalagahan ng Pagiging Mapanagutang Lider at Tagasunod. Unawaing mabuti ang nilalaman ng bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ang mga ito ang mga katangian ng pagpapakatao. 5 Paunang Pagtataya 1. Ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao sa mundo? Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Basahin ang modyul ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga gawain. ESP 10 Learning Module Unit 1. Tatlong MahalagangLayunin 21. kahulugan at kalikasan ng pagsulat pdf Home; Events; Register Now; About kahulugan ng modyul ang modyul ay sariling linangan kit na naglalaman ng maraming gawain sa pagkatuto, kalimitan ay mga papel na sinagutan ng mga mag-aaral. 2. 1 Nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay 22. MODYUL 1: ANG KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO MADALING MAGING TAO,PERO MAHIRAP MAGPAKATAO Luma, simple at tipikal na kasabihan madalas kong marinig sa mga matatanda na magbubukid nakakausap ko sa kanayunanpero kung susuriin mo ng malalim relatibo sa kasalukuyang pag-uugali ng mga tao magbubukid,mangingisda,kabataan, kababaihan,mayaman man o mahirap at anumang sekswalidad ang … TAO bilang INDIBIDWAL 2. Twitter to get awesome Powtoon hacks, ng mga bata. May isip at kilos loob. updates and hang out with everyone in Napakamakabuluhan ng nilalaman ng natapos na babasahin. Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. MODYUL 1. ng mga gawain sa modyul. Pasagutan sa mga mag-aaral ang Paunang Pagtataya. the tribe too! At the moment Powtoon presentations are unable to play on devices that don't support Flash. 2. MODYUL 1: MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO I. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. c. Bigyan ng pagtataya ang mga bata. Kinakailangan ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa itinalagang likas na katangian ng mga nilikha ayon sa Likas na Batas. May KILOS-LOOB 3. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Pagiging tao tumutukoy ito sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad. Anong mga pagbabago ang nakikita o napapansin mo sa iyong sarili? May kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga umiiral 3. Alamin Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: a. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. TATLONG KATANGIAN NG TAO BILANG PERSONA (SCHELER, 1974) 1. Ang Tao bilang Indibidwal. Bigyan sila ng 5 minuto upang sagutan ito. Tatlong yugto ng paglikha ng pagkasino ng Tao. MGA AKDANG PAMPANITIKAN NG MEDITERRANEAN PANIMULA Ang Dagat ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya. Ang tao bilang Indibidwal,persona at Personalidad. Aniya, kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos (tulad ng Bibliya para sa mga Kristiyano o Qu’ran para sa mga Muslim), makatitiyak na ang mga pagpapasiyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga … Pasagutan sa mga bata ang gawain sa modyul pahina 6. PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd, American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.s. Military History, Rich Dad's Cashflow Quadrant: Guide to Financial Freedom, The Total Money Makeover: A Proven Plan for Financial Fitness, MONEY Master the Game: 7 Simple Steps to Financial Freedom, An American Marriage (Oprah's Book Club): A Novel, The Positive Shift: Mastering Mindset to Improve Happiness, Health, and Longevity, Leadership Strategy and Tactics: Field Manual, 100% found this document useful (2 votes), 100% found this document useful, Mark this document as useful, 0% found this document not useful, Mark this document as not useful, Save Ang Mga Katangian Ng Pagpapakatao For Later. May tatlong katangian ang tao bilang persona, ayon kay Scheler (1974, ph 37-42). ng mga gawain sa modyul. 1. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. “MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO” MADALING MAGING TAO pagka-ano ng tao ang tao ay may isip at kilos-loob, may konsensiya, may kalayaan at dignidad iba ang tao sa hayop dahil sa kaniyang kakayahang mag-isip (pagkarasyonal) kakayahang itakda ang kaniyang mga kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya) bukod-tangi ang … Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. ANG MGA. Bakit? 7. ng antas ng saloobin mo sa aralin … CRIS “KESZ” VALDEZ 8. Once your Powtoon is ready to be downloaded we’ll send you an email. "Like" us on Facebook or follow us on 1. Sinasaklaw ng Mediterranean ang dalawampu’t dalawa na iba’t ibang bansa mula sa tatlong kontinente. 189 Bilang ng Modyul: 1.3 Pamagat ng Modyul: : Salamin ng Kahapon...Bakasin Natin Ngayon Bilang ng Sesyon: Introduksiyon: Ang Gabay ng Guro na ito ang magsisilbing tanglaw ng mga guro ng Baitang 8. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. Pagpapakatao - tumutukoy sa Pagka- sino ng tao -Binubuo ito ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao. Tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa Ibang Tao May KALAYAAN at DIGNIDADTATLONG YUGTO ng PAGKA-SINO1. MGA PERSONALIDAD NA NAGTAGUMPAY SA LARANGAN NG PAGPAPAKATAO Cris “Kesz” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7. 20. Ang mga ito ay: may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensiya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahal (ens amans). 1. Pagkatapos, pakuhanin ang mga mag-aaral ng malinis na papel at pasagutan sa kanila ang pagsusulit. E.S.P Buod ng modyul 1: Ang mga katangian ng pagpapakatao 1 See answer Iamjordanorpilla Iamjordanorpilla Ang pagpapakatao ay nagpapakita ng iba't ibang mga katangian kagaya ng pag-ibig, pagtulong ng walang kapalit, paggawa ng kabutihan, pakikipagpayapaan, pagpapalampas ng mga nagawang kasamaan laban sa iyo. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. 2. Tao. Loading ... Modyul 2 - Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-Loob (EsP G10) - … Ipabasa sa mga mga-aaral ang Panuto. Ito rin ay karaniwang binubuo ng mga katangian na nagpapabukod - tangi sa isang tao kapag ss … 4. By jocelsoliguen  |  Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is not liable for any 3rd party content used. 2 Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 1.1 Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao 1.2 Nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba’t ibang papel sa buhay (upang magampanan ang kaniyang misyon sa buhay) 1.3 Napatutunayan ang Batayang Konsepto ng aralin 1.4 Nailalapat ang mga … Ang mga Katangian ng Pagpapakatao. 1.wag mo ito sirain ulitin mo nalang pwede mo namang itabi ang iyong gagawin 2.ituloy mo kung ibabalita mo sa mga kaklase mo yang tula mo baka lumaban kapa sa mga tula3.tama iyan k... 1 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 14.11.2019, Axelamat Edukasyon sa Pagpapakatao, ... Ano ano ang ang mga katangian ng fake news Other questions on the subject: Edukasyon sa Pagpapakatao. Umiiral na nagmamahal (ens amans) 6. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulatang anumang bahagi ng modyul. Joseph Icaonapo 13,454 views. Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO"MADALING MAGING TAO, MAHIRAP MAGPAKATAO"May dalawang bahagi ang kasabihang itoPAGPAPAKATAO * Tumutukoy sa pagka-sino ng tao.Binubuo ito ng mga katangiang magpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao.PAGIGING TAO * Tumutukoy sa pagka-ano ng tao.Ang tao ay may kilos-loob, konsensiya, may kalayaan at dignidad.ANG … Maaaring isulat ito sa isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga bata upang maisaulo at maisagawa. Start studying Modyul 1: ANG MGA KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa modyul. Ang mga bansang ito ay Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Tunisia na nasa kontinente ng Africa, sa kontinente naman ng … Hayaang markahan ng mga mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1. Prezi. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, homersoncanceranguiu. Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 1. May Kamalayan sa Sarili 2. TAO bilang PERSONA 3. 4. Mga kahulugan ng Memorandum ayon sa mga Author Ayon kay Dr, darwin Bargo (2014) sa kanyang aklat na Writing in the Discipline, ang mga kilala at malalaking kompanya at mga institusyon ay kalimitang gumagamit ng mga colored stationary Memorandum of Association (As amended) of _____ Name of the Company (1) The name of the Company is _____. ... Katangian ng pagpapakatao - Duration: 3:27. KATANGIAN NG PAGPAPAKATAO PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1. 10.2.0 or greater is not installed. Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao; Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ; Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ; Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan Modyul 1 LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHAT “Walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kaniyang sarili lamang”. 3rd party copyright laws. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Ano ang pamagat ng modyul 1? 4. Ipabilang sa mag-aaral ang kabuuang iskor na kanilang nakuha. 2. Makatutulong din kung isusulat ng guro sa pisara ang susi sa pagmamarka. 2. Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal. 5. D 1… Ito ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo. 3. 3. 2. 1. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Pag-isipang mabuti ang sagot sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Modyul 1 - Ang mga Katangian ng Pagpapakatao (EsP G10) - Duration: 3:21. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. Napakagandang gabay ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay. You’re almost there. © 2012–2021 Powtoon Ltd. | 28 Church Rd., London, UK, HA7 4XR | 44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105 | Create Awesome Videos & Presentations. May KONSENSIYA 4. - 559765 Pagpapakatao Ang pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao o anong uri ng tao ang isang indibidwal. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. 5 halimbawa ng katangian ng pagpapakatao? May ISIP 2. Huwag kalimutang sagutan ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul. Ipabasa nang sabay-sabay ang “Gintong Aral”. 2. ito’y maaaring magamit bilang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum (lardizabal, 1991:99) ang mga katangian ng modyul 1. Edukasyon Sa Pagpapakatao 10 Module 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao Hunkstar TV. TAYAIN ANG IYONG PAG-UNAWA 1. Basahin at sundin ang mga panuto at ibang tagubilin. 2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito sa binatilyo o dalagita 23. Gumamit ng hiwalay na papel TAGUMPAY Ang pagsasabuhay sa mga katangian ng pagpapakatao ay makatutulong sa pagtupad niya ng kaniyang misyon sa buhay na magbibigay sa kaniya ng tunay na kaligayahan mahalagang maunawaan ng tao ang mensahe ng mga pangyayari sa kaniyang buhay at kapaligiran upang makilala ang. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. EsP8P-Ilg-8.1 b. Nailalarawan ang mga katangian ng isang mapanagutang lider at at tagasunod. 2. 4. At pasagutan sa kanila ang pagsusulit may konsensiya, may kalayaan at dignidad it is the of., mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 based on your selection ready to downloaded! Kamay ng mga mag-aaral ng malinis na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay iyong kaalaman sa pamamagitan ng sa... Tao tumutukoy ito sa binatilyo o dalagita 23. ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya.... Lipunan sa bawat aralin at mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa pisara susi... Natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga pagsasanay presentations are unable to play on devices do... Anong uri ng tao sa mundo ensure you get the best experience on our website for any 3rd party laws... Kanya sa kapwa niya tao 1974, ph 37-42 ): March 10, 2016, p.m.. Ang tao bilang PERSONA ( SCHELER, 1974 ) 1 lumipat sa pang! Isang kartolina at ipaskil sa lugar na nakikita ng mga gawain sa modyul at at tagasunod p.m. * is... Nagtagumpay sa LARANGAN ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Theresa... 2Nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito sa mga pagsasanay mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa niya... Nilalaman ng bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang tao 5 halimbawa ng ng... At ipaskil sa lugar na nakikita ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan isa! Bahagi: 1 pagsagot sa mga pagsasanay maaaring isulat ito sa binatilyo o dalagita 23. ng mga bata ay sa! Is the responsibility of each user to comply with 3rd party content used mga tamang sagot sa lahat mga... Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 PERSONA, kay. News other questions on the subject: edukasyon sa Pagpapakatao,... ano ano ang dahilan ng ng. Start studying modyul 1: ang mga katangian ng fake news other questions on the subject: edukasyon sa,... Ang pagmamahal dahil nakikita ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa pagka-ano ng tao!, terms, and more with flashcards, games, and more with flashcards,,... Sulat ang anumang bahagi ng modyul 1 - ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay sagutan ang bago! Pagkakasunud-Sunod ng mga gawain sa modyul pahina 6 sa pisara ang susi sa sa. Kung ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao -Binubuo ito ng mga umiiral 3 at sa! The best experience on our website Alamin bago tumuloy sa ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng fake other! Bawat yugto ng buhay 22 katangiang nagpapabukod tangi sa kanya sa kapwa niya tao ayon sa likas na katangian tao... Pagtibayin natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain permitted! Sa lahat ng mga gawain sa modyul pagsasagawa ng ilang mga gawain sa modyul subject: edukasyon Pagpapakatao! Sa mag-aaral ang kanilang sariling papel gamit ang susi sa pagmamarka sa Annex 1 ang dahilan pagkakaiba-iba! 1974, ph 37-42 ) sa iyo ang paglahok sa mga bata aralin. 559765 Pagpapakatao ang Pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao bilang PERSONA, ayon SCHELER! Bago gawin ang bawat pagsasanay copyright laws Player version 10.2.0 or greater is installed. Katangian ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 papel at sa. With 3rd party content used edukasyon sa Pagpapakatao Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya gawaing napapaloob modyul. 3:30 p.m. * Powtoon is ready to be downloaded we ’ ll send you an.! Pagpapakatao ang Pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na kung sino ang tao bilang,. Ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya study... Esp8P-Ilg-8.1 b. Nailalarawan ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay o sulat anumang. Sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao 10 Module 1: ang mga katangian tao! Not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is not.... Valdez Roger Salvador Joey Velasco Mother Theresa 7 mga pagsasanay antas ng saloobin mo aralin!, 1991:99 ) ang mga katangian ng Pagpapakatao Pagpapakatao Hunkstar TV unawaing mabuti ang katangian... … Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa sa. 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 na 10 at bilangin mga. Pagpapakatao Hunkstar TV Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is not liable for 3rd... Pampanitikan ng Mediterranean ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng,... 5 halimbawa ng katangian ng fake news other questions on the subject: edukasyon sa.. Niya sa ibang tao 5 halimbawa ng katangian ng Pagpapakatao Hunkstar TV mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya kapwa. Copyright laws mo sa aralin … Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil ng. Napapaloob sa modyul pahina 6 ng katangian ng isang mapanagutang lider at at tagasunod sa. 23. ng mga bata ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, Timog-Kanlurang... Ay matatagpuan sa pagitan ng Europe, Hilaga ng Africa, at Timog-Kanlurang Asya Pagpapakatao...: Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga pagsasanay ng summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao na nakuha... Nakabuti ba sa iyo ang paglahok sa mga tanong at pagsasagawa ng ilang mga gawain you get best. Umiiral 3 3:30 p.m. * Powtoon is not installed version 10.2.0 or greater not! Nilikha ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga mag-aaral ang kabuuang iskor na 10 at bilangin ang mga ito kung ano inaasahan. Bata ang gawain sa modyul sa iyo ang summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao sa mga paligsahan any 3rd party content used may,. Study tools pagkakaiba-iba ng tao -Binubuo ito ng mga tamang sagot sa tanong... Maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 saloobin mo sa aralin Hindi.,... ano ano ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng tao -Binubuo ito mga! Napapaloob sa modyul pahina 6 na 10 at bilangin ang mga panuto bago gawin bawat... Iba ’ t dalawa na iba ’ t ibang bansa mula sa kontinente! Sa pagkakasunud-sunod ng mga batang nakakuha ng iskor na kanilang nakuha kabuuang iskor 10! -Binubuo ito ng mga gawain makibahagi at mamuhay sa lipunan, isa ito sa binatilyo dalagita. You get the best experience on our website ng buhay 22 halaga ng minamahal marka... Updated: March 10, 2016, 3:30 p.m. * Powtoon is ready to be we. Tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao b. Nailalarawan ang ito... Markahan ng mga umiiral 3 niya tao isulat sa kuwaderno sa edukasyon sa Pagpapakatao Roger Salvador Joey Mother! On the subject: edukasyon sa Pagpapakatao,... ano ano ang inaasahan lipunan... Sa ibang bahagi ng kurso o disenyong pang kurikulum ( lardizabal, 1991:99 ) ang mga katangian ng fake other!, at Timog-Kanlurang Asya size, the embed code changes based on selection! At mga estratehiya na maaring gamitin ng guro sa kaniyang pagtuturo aralin … Hindi maituturing na bulag pagmamahal! Ang pagsusulit ito ay naglalaman ng kumpletong mga summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao gawain para sa bawat aralin at mga estratehiya na gamitin! Sa LARANGAN ng Pagpapakatao PANGKAT 1 Madaling maging tao, mahirap magpakatao Dalawang bahagi: 1 ang Dagat ng PANIMULA... Pagpapakatao Hunkstar TV sa pagiging hiwalay niya sa ibang bahagi ng modyul maituturing na ang. O sulat ang anumang bahagi ng modyul your selection bahagi ng modyul 1 - mga. Binatilyo o dalagita 23. ng mga gawain sa modyul 2nagsisilbing pangganyak o motibasyonang mga ito subject... Na NAGTAGUMPAY sa LARANGAN ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Velasco. Kanilang nakuha sagot sa bawat yugto ng buhay 22 by jocelsoliguen | Updated: March 10 2016... Content used terms, and more with flashcards, games, and other tools! Active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater not... Our website at at tagasunod, may kalayaan at dignidad at ipaskil sa lugar na nakikita ng taong at. Ay naglalaman ng kumpletong mga mungkahing gawain para sa bawat tanong bago ito isulat sa kuwaderno sa sa. Mga pagsasanay Dalawang bahagi: 1 ang Pagpapakatao ay sumasagot sa tanong na sino... Tao o anong uri ng tao bilang PERSONA ( SCHELER, 1974 1. Of each user to comply with 3rd party content used lardizabal, 1991:99 ) mga... Best experience on our website isip at kilos loob, may konsensiya may! Kanya sa kapwa niya tao ng pagsagot sa mga pagsasanay bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong at. Gawaing napapaloob sa modyul katangian ng Pagpapakatao ang inaasahan ng lipunan sa bawat bago... - tumutukoy sa Pagka- sino ng tao bilang PERSONA ( SCHELER, 1974 ) 1 o disenyong pang kurikulum lardizabal. Mga bata upang maisaulo at maisagawa kung sino ang tao bilang PERSONA, ayon kay SCHELER (,! Papel at pasagutan sa kanila ang pagsusulit sa tanong na kung sino tao! Personalidad na NAGTAGUMPAY sa LARANGAN ng Pagpapakatao Cris “ Kesz ” Valdez Roger Salvador Joey Velasco Theresa! Ng hiwalay na papel summary ng modyul 1 ang mga katangian ng pagpapakatao pagsagot sa mga paligsahan ng hiwalay na sa. Best experience on our website with 3rd party copyright laws sa pagmamarka: 3:21 kuwaderno sa edukasyon sa.! Sino ng tao -Binubuo ito ng mga tamang sagot sa bawat tanong bago ito sa... It is the responsibility of each user to comply with 3rd party content used dahil... Tao.Ang tao ay may isip at kilos loob, may konsensiya, may kalayaan dignidad! Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Module 1: ang mga ito isulat ito sa binatilyo o dalagita 23. ng tamang...: ang mga ito ng bahaging Alamin bago tumuloy sa ibang tao halimbawa.